UTILITEITSBOUW PROJECTEN

Utiliteitsbouw; overheid, zorginstellingen, woningbouwcorporaties, scholen, industrie, luchthavens etc.

Onzichtbare bouwfouten kunnen leiden tot vervelende klachten. Tijdens nieuwbouw of renovatie kunnen er problemen ontstaan rondom de thermische schil van een gebouw. Deze bouwfouten openbaren zich soms pas na jaren en resulteren meestal in onnodig energieverbruik en/of comfort klachten. In sommige gevallen is er zelfs sprake van gezondheidsgevaar door vocht- en schimmelvorming. Uit meerdere onderzoeken in Europa blijkt dat er in de laatste 25 jaar tegelijk met de toename van de isolatiekwaliteit ook een toename is te zien van dit soort bouwfouten. De bouwfysische gevolgen van deze fouten kunnen soms desastreus zijn op gebied van milieu, stookkosten en facilitaire lasten.

Stel dat er een verwarming bestaat dat:

• Nagenoeg onzichtbaar in uw systeemplafond past.
• Geen ruimte vraagt waardoor kostbare meters verloren gaan.
• Simpel te installeren is, zonder hiervoor uw bedrijf te moeten sluiten.
• De gehele ruimte comfortabel en snel verwarmt.
• De warmte niet het pand verlaat middels tocht.
• Geen onderhoud en de daarmee gepaard gaande kosten geeft.
• Niet aan slijtage onderhevig is.
• Absoluut geruisloos verwarmt.
• De hoeveelheid stof aanzienlijk verlaagt.
• Geen droge lucht produceert.
• Geen emissies als o.a. CO2 uitstoot.
• EN, een flinke besparing op uw energiekosten geeft.

Dan kiest u toch ook voor Maxxinno!?

Via artikelen die sinds 2005 in de media zijn verschenen is bekend dat de binnenluchtkwaliteit op werkplekken veel te wensen overlaat. Doordat er veel personen langere tijd verblijven in een relatief kleine ruimte kan er een ongezonde luchtsamenstelling ontstaan die veelal boven de adviesgrenswaarden uitkomt. Recent onderzoek door TNO heeft aangetoond dat de situatie alarmerend is. De kwaliteit van de binnenlucht wordt gemeten door het aantal ppm (parts per milion) CO2 vast te stellen, hetgeen als indicator maatgevend is voor de mate van luchtverversing. Ook de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid worden daarbij geregistreerd. Buitenlucht bevat ongeveer 350-400 ppm CO2. De algemeen gehanteerde advieswaarde voor in gebouwen is 800 ppm als 'goed' en 1.200 ppm als bovengrens. Boven de 1.200 ppm treden er gezondheidsklachten op.

De innovatieve Maxxinno infrarood verwarming is als energiebesparende hoofdverwarming bijzonder geschikt voor openbare instellingen, gebouwen en elke andere gelegenheid.

Onze warmtepanelen bestaan naast de verschillende formaten uit een "Highpower" paneel voor hoge plafonds zoals in de industrie vaak voorkomt. De standaard panelen zijn voor een plafondhoogte van maximaal 3,50 mtr zoals we die aantreffen op kantoren e.d.

Een paneel met 1.100 Watt nominaal vermogen is al voldoende om, als hoofdverwarming, een ruimte tot 25 m² oppervlakte te verwarmen. In tegenstelling tot andere elektrische verwarmingssystemen hebben de Maxxinno verwarmingspanelen niet constant energie nodig, maar in combinatie met de elektronische besturing en ruimtethermostaten slechts ca. 40 - 60% van het geïnstalleerde vermogen.

Ook kunt u de gebieden in grotere ruimtes gericht verwarmen (on the spot), zodat er bij voorbeeld alleen daar warmte is, waar de mensen zich bevinden. Doordat u het uiterlijk van het Maxxinno verwarmingspaneel een individueel karakter kunt geven, heeft het vele toepassingsmogelijkheden.

Maxxinno verwarmingspanelen voorzien u, uw medewerkers en bezoekers altijd van een behaaglijke warmte.

Maxxinno Infrarood verwarming is veelzijdig inzetbaar. De eenvoudige installatie maakt het mogelijk deze op elk moment te wijzigen en (modulair) uit te breiden, dit in tegenstelling tot andere verwarmingssystemen. Doordat er geen speciale verwarmingsruimte noch een warmwatervoorraad of schoorsteen nodig is, kunnen deze ruimtes voor andere doeleinden gebruikt worden.
In een werkruimte is een goede warmtebron belangrijk voor het gevoel van comfort en behaaglijkheid. Daarom heeft Maxxinno naast het energiezuinige verbruik ook de gezondheid en het milieu hoog in het vaandel staan! Onderzoek wijst tevens uit dat Maxxinno infrarood verwarming de gezondheid bevordert.

Infrarood is een vorm van warmte die onder andere wordt geproduceerd wanneer het lichaam zich inspant. Zonder deze warmte kan de mens niet overleven. De Maxxinno infrarood verwarming creëert een aangename warmte, die vergelijkbaar is met die van de zon. Maxxinno panelen werken met een verre golf infrarood van 10.000 nanometer. Medisch onderzoek toont aan dat deze vorm van infrarood (10.000 nm) een uitstekende therapeutische invloed heeft, en bovendien de veiligste vorm van verwarmen is voor het menselijk lichaam. Ze bevordert de groei en de gezondheid van cellen en stimuleert eveneens ook de huiddoorbloeding, wat een positief effect heeft op onze algemene gezondheid. Eveneens veroorzaakt deze infrarood warmte een resonantie van de watermoleculen, en ioniseert en activeert ze de watermoleculen in het lichaam, waardoor de bloedcirculatie en het metabolisme verbeterd wordt. Specialisten, artsen en therapeuten maken dan ook dankbaar gebruik van de intensieve werking van deze vorm van infrarood.

Het omgevingsklimaat beïnvloedt uw welzijn en dat van uw medewerkers!

“Koude voeten en een warm hoofd” behoren tot het verleden bij gebruik van Maxxinno verwarmingspanelen. Bij convectieverwarming circuleert de ruimtelucht. Bij de radiator of vloerverwarming wordt de lucht verwarmd en stijgt naar het plafond, waar het zijn warmte afgeeft en afgekoeld weer naar de vloer daalt. Hier wordt de lucht weer verwarmd en begint de cyclus opnieuw. Bij het Maxxinno infrarood verwarmingssysteem ontstaat praktisch geen luchtcirculatie waardoor stof, bacteriën, pollen of zelfs schimmelsporen niet gaan dwarrelen en in de lucht blijven zweven. Door de stabiele luchtconditie ontstaat er geen stofopeenhoping aan muren en plafonds. Ook “droge verwarmde lucht” komt niet meer voor, aangezien onze verwarmingspanelen de relatieve luchtvochtigheid van de ruimtelucht niet veranderen. Voor personen met aandoeningen aan de luchtwegen, zoals astma, of voor contactlensdragers is dit stofarme ruimteklimaat met stabiele relatieve luchtvochtigheid een voelbare verbetering van de levenskwaliteit.

Geniet van behaaglijke warmte in “frisse lucht”.
Een Maxxinno verwarming gebruikt geen luchtverplaatsng tijdens het verwarmen. Dankzij deze ontwikkeling kunnen stofdeeltjes, huismijt, bacteriën, e.d. zich niet verplaatsen. Met name voor personen met astmatische- of andere lunhtweg aandoeningen creeren we hiermee een zeer gezonde leefomgeving. Voor bedrijven kan dit ook minder ziekteverzuim inhouden. 

Gezond door hoogfrequente stralingswarmte.

Het langgolvig infrarood, dat door de innovatieve technologie gegenereerd wordt, wordt ook biogenetisch infrarood licht genoemd, omdat het aanwijsbaar positieve effecten heeft op het menselijk lichaam. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat biogenetisch infrarood licht de gezondheid en groei van cellen stimuleert. De watermoleculen in het lichaam worden geactiveerd, geïoniseerd en in resonantie gebracht. Hierdoor wordt de bloedcirculatie verbeterd en de stofwisseling gestimuleerd.

Niet uitsluitend voor personen met aandoeningen aan de luchtwegen zoals astmatische klachten maar ook personen met gewrichts- of spieraandoeningen varen wel bij gebruik van een Maxxinno verwarming. Het zorgt voor een stofvrij ruimteklimaat met een stabiele relatieve luchtvochtigheid voor een duidelijke verbetering van de levenskwaliteit. Dit komt doordat het verwarmingssysteem de relatieve luchtvochtigheid niet verandert. Omdat er in de gelijkmatig verwarmde ruimtelucht geen convectie plaatsvindt, ontlast ook dit de astma- en allergiepatiënten. Ook contactlensdragers hebben baat bij dit evenwichtige ruimteklimaat. (minder tranende ogen).

Maxxinno verwarmingspanelen besparen op energiekosten:

Doordat circulerende lucht niet als transportmedium gebruikt wordt, is het mogelijk de luchttemperatuur in de ruimte verhoudingsgewijs laag te houden en toch een aangenaam omgevingsklimaat te creëren. Het gevolg van de lagere luchttemperatuur is een geringer energieverbruik.

Een ander voordeel van deze technologie is dat er in de ruimte geen temperatuurverschillen zijn. Tussen het plafond en de vloer is het temperatuurverschil maximaal 2 °C. Er ontstaat dan ook geen nutteloze warmteopeenhoping tegen het plafond. De elektronische temperatuurregelaar samen met het unieke principe van de verwarmingspanelen, zorgen ervoor dat een verwarmingspaneel slechts 40 – 60% van het normvermogen verbruikt. Slechts één verwarmingspaneel van 1.800 Watt (maximaal) volstaat om een ruimte tot 25 m² als hoofdverwarming te verwarmen. Extra kostenbesparingen worden verkregen door de toepassing van de programmeerbare thermostaat, die op uw levensstijl afgestemd kan worden.

Terug naar MAXXINNO PROJECTEN

maxxinno utiliteitsbouw